• full screen slider
سامانه‌ی پیشینه‌ی پژوهش
سامانه‌ی پیشینه‌ی پژوهش برای خدمت به نظام علمی کشور راه‌اندازی شده است و به پژوهشگران کمک می‌کند تا از پیشینه‌ی کار خود آگاهی یابند و از کار دوباره پرهیز کنند و با منابع موجود درباره‌ی پژوهش خود نیز آشنا شوند. برای کاربست این سامانه، پس از ثبت نام و تأیید آن، وارد سامانه شوید و پس از ارائه‌ی اطلاعات و موضوع پژوهش خود و پرداخت پانزده هزار تومان برای هر جست‌وجو، پاسخ خود را دریافت کنید (نمونه‌ی پاسخ).

کاربران گرامی، خود نیز می‌توانند با جست‌و‌جوی رایگان در پایگاه اطلاعات گنج، پیشینه‌ی کار خود را بررسی نمایند.

برای آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید.